Co pisała prasa 100 lat temu? 16.01.1921 r.

 Co pisała prasa 100 lat temu? 16.01.1921 r.

Głos Lubelski 16.01.1921r.

100 lat temu Polska wciąż żyła sprawą śląską oraz zbliżającym się plebiscytem, który miał zadecydować czy Śląsk będzie polski czy niemiecki.

O czym pisała praca 100 lat temu w Lublinie? Depesze ze Śląska, informacje z Warszawy, nowy rozkład jazdy pociągów a także przypomnienie o zakazie spożywania ciast w zakładach publicznych.

Walka o Śląsk

Zamach Niemców na Śląsku Górnym — Spis uprawnionych do głosowania Frelhelt o nocie Niemieckiej. Górnośląskie wpływy zakulisowe jak agitują Niemcy. Plotki niemieckie. Pierwszy burmistrz polski na Śląsku Górnym.

BYTOM 15.1 (EE) Koła polskie mają na dokumentach dowody, iż Niemcy przygotowują na Górnym Śląsku zamach. Termin Zamachu wyznaczyli na 16 stycznia.

BYTOM 15.1 (EE) Organizacje niemieckie na Górnym Śląsku według dokumentów, które są w rękach polskich, skierowały uwagę na ruchy wojsk sprzymierzonych

BYTOM 15.1 (EE) Dn. 14 b. M. Odbyło się pierwsze po siedzenia Komisji złożonych w równej liczbie z Polaków i Niemców. Zadaniem tych Komisji jest dokonanie spisu osób uprawnionych do głosowania podczas plebiscytu. Od dnia dzisiejszego posiedzenia Komisji będą odbywały się codziennie

BYTOM 15.1 (EE) W sprawie not rządu niemieckiego ,,Freicheit” pisze: Rządowi niemieckiego stanowczo nie powodzi się przy redagowaniu not. Widoczne jest to szczególnie w nocie dotyczącej sprawy bezpieczeństwa publicznego na Górnym Śląsku. Rząd niemiecki dają się być niezbyt dobrze poinformowanym o stanie rzeczy. Nie można zrzucać na Polaków całej odpowiedzialności za przestępstwa popełnione na Górnym Śląsku.

BERLIN 14.1 (tel. Wł) Na wyjaśnienie do pewnego stopnia stanowiska Anglii w sprawie Górnego Śląska może wpłynąć fakt następujący. Jeden z większych banków niemieckich przeprowadził w sierpniu r. b.opierają. Skutkiem, której do kilku przedsiębiorstw niemieckich na Górnym Śląsku został wprowadzony w dosyć poważnej ilości angielski kapitał prywatny.

BYTOM 14.1 (tel. Wł.) We wszystkich większych miastach Górnego Śląska jak w Katowicach, Gliwicach, Rybniku, Raciborzu, Opolu itd. Ukazały się rzęsiste telegramy zatytułowane ,, Strajk generalny w Polsce „Mówi się w tych szumnych ogłoszeniach o strajku pocztowym, kolejowym, o strajku generalnym w Warszawie. Działacze polscy nie mają środków przeciw działania tym sposobem obniżania nastroju mas polskich na Górnym Śląsku.

MYSŁOWICE 16.1 (Tel. Wł .) przy wyborach w Mysłowicach na burmistrza głosami 16 przeciw 18 wybrany został p. Radwański. Jest to pierwszy burmistrz polski na Śląsku Górnym.

Nowy rozkład pociągów.

Głos Lubelski 1921

Traktat handlowy z Francją

Warszawa 15.1 (EE) Prace w kierunku zawarcia traktatu handlowego z Francją posunęły się naprzód tak, że w najkrótszym czasie należy oczekiwać zawarcia traktatu
Drożyźniane zapomogi dla pocztowców.

Drożyźniane zapomogi dla pocztowców

Warszawa 15.1 (EE) Minister poczt i telegrafów polecił sporządzić liczby pracowników i wypłacić natychmiast drożyźniane i zapomogi rodzinne. Mnożnik drożyźniany powiększony został do 400.

Związek Ludowo-Narodowy a Senat

Warszawa 15.1 Jeden z posłów Związku Lud.Naród. ma zgłosić na pierwszym posiedzeniu konwent sejmowych w dniu 18 stycznia wniosek by głosowanie nad sprawą Senatu odbyło się w dniu 10 lutego.

Ogłoszenie

Okręgowy Urząd Walki z Lichwą i Spekulacją w Lublinie przypomina zainteresowanym osobom, że rozporządzenie Ministerstwa Aprowizacji z dnia 31 grudnia 1919 r. jest nie odwołane, zaszła tylko pewna zmiana, że wolno jest wypiekać pieczywo ze zwyczajnego ciasta z przełożeniem , na przykład z powidłami, makiem itp.

Wszystko pieczywo świąteczne winno być zrealizowane do dnia 16 stycznia r.b. włącznie , po tym terminie w razie ujawnienia pieczyw, wypiek którego zabroniony rozporządzeniem ministerstwa Aprowizacja z dn. 31 grudnia 1919 r. takowe będzie skonfiskowane, a osoba winna niestosowania się do tego rozporządzenia, będzie karana grzywną.
Naczelnik Okręgowego Urzędu

Redakcja

Powiązane artykuły

guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments